Muntlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til sosialministeren

Om at svært mange unge har en meget dårlig økonomi pga. skyhøye boligpriser og husleier, og om hvordan disse boligutgiftene inngår i arbeidet mot fattigdom

Datert: 30.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A):


Les hele debatten