Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utviklingsministeren

Om tiltak for å sikre at den kommende FN-konferansen om finansiering for utvikling munner ut i et mer forpliktende dokument enn det som er framforhandlet til nå

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Den kommende FN-konferansen om finansiering for utvikling kan vise seg å bli resultatløs i den forstand at man ikke vil komme et eneste skritt nærmere en praktisk oppfølging av FNs milleniumerklæring om å halvere den mest ekstreme fattigdommen innen 2015.

Hva vil statsråden gjøre i ukene fremover for å sikre at konferansen munner ut i et mer forpliktende dokument enn det som er fremforhandlet til nå?


Les hele debatten