Muntlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til landbruksministeren

Om tiltak for å bremse grensehandelen, med bakgrunn i at prisforskjellen mellom Norge og Sverige på en representativ matkurv nå øker igjen

Datert: 06.02.2002
Besvart: 06.02.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A):


Les hele debatten