Muntlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til kultur- og kirkeministeren

Om hva som vil bli gjort for at alle barn får et kulturskoletilbud gjennom den kulturelle skolesekken

Datert: 06.02.2002
Besvart: 06.02.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A):


Les hele debatten