Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorvidt Regjeringen vil gå inn for skille mellom stat og kirke, som det ser ut til å bli anbefaling om fra Kirkerådets kirke-stat-utvalg

Datert: 06.02.2002
Besvart: 06.02.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten