Spørretimespørsmål fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Om at frivillige organisasjonar som Røde Kors hjelpekorps med intern kommunikasjon som nødvendig reiskap, må betale avgift til Post- og teletilsynet for å få utføre beredskapsarbeid i fjellet

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Frivillige organisasjonar, som til dømes Røde Korps hjelpekorps, utgjer ein viktig del av redningsberedskapen i fjellet. Intern kommunikasjon er i så måte ein nødvendig reiskap. For dette krev Post- og teletilsynet ei avgift på 350 000 kr pr. år. Berre i Buskerud utgjer dette 90 000 kr.

Meiner statsråden det er rett at organisasjonar basert på frivillig arbeid skal betale avgift til staten for å få utføre eit viktig beredskapsarbeid for folk flest?


Les hele debatten