Muntlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Om at kravet om økt beskatning av sjøpattedyr nå reises med stadig større tyngde blant fiskerne, som er samstemte om at sel og hval nå tar levebrødet fra dem

Datert: 06.02.2002
Besvart: 06.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A):


Les hele debatten