Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Om å endre loven slik at også kvinner som ikke er gift, kan få adgang til kunstig befruktning

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Flere tusen norske barn vokser i dag opp med homofile foreldre. Forskning viser at disse barna vokser opp på lik linje med barn i heterofile forhold.

Mener statsråden det er riktig at vi skal diskriminere folk som oppsøker et tilbud i Helse-Norge på bakgrunn av seksuell legning, og vil statsråden endre loven slik at også kvinner som ikke er gift kan få adgang til kunstig befruktning?


Les hele debatten