Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til helseministeren

Om tiltak for å bedre helsetilbudet for barn og unge, med henvisning til en rapport om mangler i skolehelsetjenestetilbudet

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Statens helsetilsyn la i juli 2001 fram en rapport om tilstanden for helsetilbudet til skoleungdom. Den avdekket store mangler i tilbudet om skolehelsetjeneste, spesielt i videregående skole. Rapporten inneholdt også flere konkrete anbefalinger til forbedringer.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre helsetilbudet for barn og unge?


Les hele debatten