Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til barne- og familieministeren

Om et ev. lovforslag om kjønnskvotering i næringslivsstyrer

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Vi har den siste tiden vært vitne til svært ulike signal fra regjeringspartiene angående kjønnskvotering i næringslivet. Nærings- og handelsministeren har gått svært offensivt ut med Regjeringens ambisjoner når det gjelder dette spørsmålet.

Kan Stortinget forvente at statsråden legger fram lovforslag om kvotering i styrerommene?


Les hele debatten