Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Om å sikre at Havforskningsinstituttets flerbestandsforskning kan videreføres og utvides til også å omfatte sjøpattedyr

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Reduksjonen av midler til Havforskningsinstituttet har ført til at innsatsen blant annet på flerbestandsforskning må reduseres. I en situasjon med økende bestander av sel og hval er dette svært uheldig.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at forskningen på dette området kan videreføres og utvides til også å omfatte sjøpattedyr?


Les hele debatten