Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om hvorfor pantebokarkivet som Regjeringen vil opprette i Hardanger, ikke skal vurderes i sammenheng med den varslede stortingsmeldingen om tinglysing av fast eiendom

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Regjeringen meddelte ved pressemelding 11. februar i år at den vil opprette et nytt arkiv for pantebøkene i Hardanger. Regjeringen har varslet framlegging av en stortingsmelding om tinglysing av fast eiendom senere i vår.

Hva er grunnen til at pantebokarkivet ikke skal vurderes i sammenheng med diskusjonen om tinglysing av fast eiendom, og da samtidig med at Stortinget debatterer Regjeringens melding om tinglysing?


Les hele debatten