Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Om omgjøring av tidligere vedtak i departementet om å verne et høyproduktivt landbruksareal i Søgne, som kommunestyreflertallet ønsker å bygge sykehjem på

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Miljøvernministeren har omgjort tidligere vedtak fra departementet om å verne høyproduktivt landbruksareal i Søgne kommune. Flertallet i kommunestyret har ønsket å bygge sykehjem på arealet. Statsråden skriver i sitt brev til kommunen at de mest involverte parter er hørt og at samtlige har gått imot kommunens ønske. Likevel har statsråden omgjort tidligere vedtak.

Har statsråden lagt miljøhensyn til grunn for vedtaket, eller er det politiske hensyn som har vært utslagsgivende?


Les hele debatten