Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til samferdselsministeren

Om å stramme inn Postens liberale tolkning av konsesjonsvilkårene hva gjelder postdistribusjon i spredt bebyggelse, som bl.a. frustrerer innbyggerne i Flornes

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Posten skal i henhold til konsesjonsvilkårene distribuere post til umiddelbar nærhet av der folk bor, minst tre ganger i uken, unntatt når "særlige geografiske forhold tilsier noe annet". I dag tolkes dette som mindre enn tre husstander pr. km vei. I konsesjonsreglene står det imidlertid ingenting om at lang vei eller spredtbebyggelse i seg selv er grunn nok til unntak.

Hva vil statsråden gjøre for å stramme inn Postens liberale tolkning av konsesjonsvilkårene, som bl.a. frustrerer innbyggerne i Flornes?


Les hele debatten