Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 28.02.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ifølge nyeste statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikk er en del fylker sterkt representert i ulykkesstatistikken, spesielt fylkene Østfold, Akershus, Aust-Agder, Oppland, Hedmark og Telemark.

Hvorledes vil statsråden ta fatt i denne uheldige utviklingen, og vil statsråden vurdere å øke veibevilgningene til disse fylkene i forbindelse med revidert budsjett i vår?


Les hele debatten