Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om å gi kvinnelige innsatte verdige soningsforhold, da de i Bergen fengsel ikke får mulighet til åpen soning eller kvalifiserende kurs

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge Bergens Tidende er soningstilbudet til kvinner i Bergen fengsel rasert. De får ikke mulighet til åpen soning eller til kurs som kan kvalifisere dem til et liv etter soning. Kvinner og menn som er dømt for samme forbrytelse får ulike soningsforhold uten at det har en individuell begrunnelse. Kvinner mister den progresjonen i soninga som de har krav på. Dette er grov diskriminering av kvinner.

Hva vil statsråden foreta seg for å gi kvinnelige innsatte verdige soningsforhold?


Les hele debatten