Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om at skolenedleggelser i distriktene er blitt intensivert de siste årene, med lengre skolereiser, svekkelse av gode oppvekstmiljøer og fraflytting som resultat

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Fra skoleåret 1999-2000 til 2000-2001 var det registrert 44 nedlagte grunnskoler. Nedleggelse av skoler i distriktene har pågått i flere år, og er blitt intensivert de siste årene. Resultatet av denne utviklingen er lange skolereiser for barn, svekkelse av et godt oppvekstmiljø og fraflytting.

Ser statsråden alvoret i denne utviklingen, og hva har statsråden i så fall tenkt å gjøre med dette?


Les hele debatten