Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om det store behovet for opprustning av skolebygg, og om låneordningen for kommunene til dette formålet

Datert: 06.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Alt tidlig i valgkampen 2001 ble det på nytt fokusert på det store behovet for opprustning av skolebygg. Svært mange av landets skoler er i dårlig forfatning og elevene tilbys arbeidsmiljø som i tilsvarende arbeidssituasjon for voksne ville føre til bruk av dagbøter og varsel om stengning fra stedlig arbeidstilsyn. Det ble fra den forrige regjering lagt inn 15 mrd. kr i lån til landets kommuner for å kunne gjennomføre nødvendig opprustning, og dette ble videreført av denne Regjeringen.

Hva er status?


Les hele debatten