Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Om å få fortgang i arbeidet med å sikre de mest rasutsatte vegstrekningene i landet, da vi nå er på etterskudd i forhold til handlingsprogrammet

Datert: 06.03.2002
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 13.03.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Den nasjonale rassikringsgruppen har beregnet at det vil koste 15 mrd. kr å rassikre det offentlige vegnettet i Norge. Handlingsprogrammet for rassikring har en ramme på 2 mrd. kr innen 2005. Midlene på årets budsjett gjør at vi er på etterskudd for å nå målet i handlingsprogrammet. Det haster med å få sikret de mest rasutsatte vegstrekningene i landet.

Hva vil Regjeringen gjøre for å få fortgang i dette arbeidet?


Les hele debatten