Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til sosialministeren

Om å følge opp sosialkomiteens anmodning vedr. økte bevilgninger til metadonprosjektet, i lys av fylkeskommunenes interesse for å opprette tilbud

Datert: 15.01.1998
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 21.01.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Interessen i fylkeskommunene for å opprette tilbud om metadonbehandling er større enn forventet. Sosialkomiteen vedtok enstemmig under budsjettbehandlinga i desember 1997 at sosialministeren måtte fremme forslag om økte bevilgninger til metadonprosjektet.

Vil statsråden følge opp denne anmodningen?


Les hele debatten