Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å rette opp skjevheten i ressursbruken for praksisstudier i helseforetakene, da foretakene tilføres 900 kr per time i medisinerutdanning og 3,40 per time i sykepleierutdanning

Datert: 06.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I forslag til rammeavtale mellom høgskoler og helseforetakene framgår det at det skal legges til rette for at det disponeres tilstrekkelige ressurser innenfor vedtatt budsjett til å ivareta praksisstudier ved helseforetakene. I medisinerutdanning tilføres helseforetaket 900 kr pr. time. I sykepleierutdanningen tilføres 3,40 kr pr. time.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å rette opp denne skjevheten?


Les hele debatten