Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Om ev. endring av straffeloven slik at utilregnelige lovbrytere som begår samfunnsskadelig kriminalitet, i større grad skal kunne idømmes tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg

Datert: 06.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Etter de nye reglene om særreaksjoner er det ikke mulig å idømme særreaksjonen "tvungent psykisk helsevern" for lovbrudd som ikke kan utsette andres liv eller helse for fare. Stortinget vedtok 11. juni 2001 følgende: "Stortinget ber Regjeringen vurdere en endring i straffeloven, slik at utilregnelige lovbrytere som begår klart samfunnsskadelig kriminalitet i større grad enn i dag skal kunne idømmes tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg."

Hvordan vil statsråden følge opp dette vedtaket?


Les hele debatten