Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til sosialministeren

Om tolkning av bestemmelsene for skyssgodtgjørelse for reise til fastlege, da folk i Tolga med fastlege i nabokommunen bare får refusjon for reise til Tolga trygdekontor

Datert: 06.03.2002
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 13.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Stortinget har vedtatt at folk fritt kan velge fastlege. Mange av innbyggerne i Tolga kommune har valgt en fastlege i nabokommunen. Når de henvender seg til sitt lokale trygdekontor for å få refundert skyssutgifter til sin fastlege, får de bare refundert skyssutgifter fra sitt hjemsted til det lokale trygdekontor, som i dette eksempelet er Tolga trygdekontor.

Er dette en riktig tolkning av bestemmelsene for skyssgodtgjørelse til fastlege?


Les hele debatten