Spørretimespørsmål fra Ottar Kaldhol (A) til helseministeren

Om at hjerteklinikker som Hjertesenteret og Feiringklinikken har fått kutt på opp mot 40 pst. i statens pasientbehandlingssatser

Datert: 07.03.2002
Fremsatt av: Asmund Kristoffersen (A)
Besvart: 13.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ottar Kaldhol (A)

Spørsmål

Ottar Kaldhol (A): Moderne hjerteklinikker som f.eks. Hjertesenteret og Feiringklinikken har fått dramatiske kutt på opp mot 40 pst. i statens satser for behandling av hjertepasienter. Disse institusjonene utfører meget effektivt en omfattende del av norsk hjertekirurgi. Slike klinikker har all sin inntekt gjennom statlig finansiering, og et helt nødvendig tilbud for norske hjertepasienter er nå satt i fare.

Hva akter statsråden å gjøre?


Les hele debatten