Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om en helhetlig reguleringsplan for eiendommen Taraldrud i Ski kommune for bolig- og næringsformål, med henvisning til det økende presset på boligmarkedet i Oslo

Datert: 07.03.2002
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 13.03.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Presset på boligmarkedet i Oslo er økende, både i pris og etterspørsel. Eierne av Taraldrud eiendom, som ligger i Ski kommune, kun 15 km fra Oslo, har i lengre tid ønsket en privat reguleringsplan for bolig- og næringsformål. I mangel på boliger i Oslo ville eiendommen ta store deler av det presset Oslo nå opplever, ved en reguleringsendring.

Hva kan statsråden gjøre for at eierne får forståelse for sine ønsker om en helhetlig reguleringsplan for eiendommen?


Les hele debatten