Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Om å setje kurdaranes legitime rett til ei politisk løysing innafor ramma av Irak på dagsorden i Tryggingsrådet

Datert: 07.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Korleis kan Noreg sette kurdaranes legitime rett for ei politisk løysing innafor ramma av Irak på dagsorden i Tryggingsrådet, og er Regjeringa villig til å foreslå at Tryggingsrådet oppnemner ein uavhengig ekspertkommisjon som kan utgreie situasjonen i irakisk Kurdistan og leggje fram ulike forslag til politisk løysing?


Les hele debatten