Spørretimespørsmål fra Karin Galaaen (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt NAVOs steile holdning i konflikten med Sykepleierforbundet skyldes at Regjeringen ønsker lokale forhandlinger og økte lønnsforskjeller for stadig flere yrkesgrupper

Datert: 07.03.2002
Fremsatt av: Morten Lund (Sp)
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 13.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karin Galaaen (Sp)

Spørsmål

Karin Galaaen (Sp): Det er grunn til å tro at konflikten med Sykepleierforbundet kunne vært løst på en smidig måte om Regjeringen hadde lovet lik avlønning ved alle statlige sykehus fra vårens lønnsoppgjør.

Er årsaken til NAVOs steile holdning at Regjeringen ønsker lokale forhandlinger og økte lønnsforskjeller for stadig flere yrkesgrupper?


Les hele debatten