Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til finansministeren

Datert: 07.03.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Vi leser stadig i avisene at mange pendlere i distriktene er fortvilet over den innstrammingen i diett- og kjøregodtgjørelsen som er varslet. Sett i sammenheng med Regjeringens reduksjon av fraktutjevningstilskuddet på drivstoff er dette en distriktsfiendtlig politikk som vil ramme både enkeltmennesker, kommuner og næringslivet, blant annet i Hedmark.

Hva har Regjeringen tenkt å gjøre for pendlerne?


Les hele debatten