Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hva som vil bli gjort for at statlige etater deltar i offentlige servicekontor med engasjement og økonomiske bidrag når kommunene ønsker det

Datert: 07.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): En rekke kommuner har etablert offentlig servicekontor, og flere står på trappene for etablering. Mange kommuner opplever dessverre at de statlige etater viser liten entusiasme for å delta i offentlige servicekontor. Det gjelder både i forhold til økonomiske bidrag og utplassering av oppgaver.

Hva vil statsråden gjøre for at alle statlige etater deltar med engasjement og økonomiske bidrag når kommunene ønsker at de skal delta aktivt i offentlig servicekontor?


Les hele debatten