Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når kommunane vil få høve til å søkje om midlar frå løyvinga til kompensasjon for meirutgifter til mellombelse løysingar i samband med Reform 97

Datert: 15.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): I samband med Reform 97 løyvde Stortinget våren 1997 100 mill. kroner til kompensasjon til kommunar for meirutgifter til mellombelse løysingar.

Når vil kommunane få høve til å søkje om midlar frå denne løyvinga?


Les hele debatten