Spørretimespørsmål fra Raymond Robertsen (H) til helseministeren

Om at Rikstrygdeverket ikke vil gi tilskudd til modernisering av røntgenutstyr i Vadsø, 18 mil fra nærmeste sykehus, og om å bidra til drift av desentraliserte tilbud for å spare reisekostnader

Datert: 12.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Raymond Robertsen (H)

Spørsmål

Raymond Robertsen (H): Vadsø ligger 18 mil fra nærmeste sykehus, og ønsker å modernisere sitt røntgenutstyr. Dette vil gi byens innbyggere et bedre tilbud samt representere en økonomisk besparelse for samfunnet i form av reduserte reisekostnader. Rikstrygdeverket vil ikke gi tilskudd til dette.

Hvilken strategi har Regjeringen for at man ser samfunnets midler under ett, og at staten gjennom Rikstrygdeverket kan bidra til drift av desentraliserte tilbud for å spare reisekostnader?


Les hele debatten