Spørretimespørsmål fra Siv Jensen (FrP) til finansministeren

Om å bedre norske forsikringsselskapers mulighet til å eie bankaksjer ved å endre forskriften om beregning av ansvarlig kapital

Datert: 15.01.1998
Fremsatt av: Kenneth Svendsen (FrP)
Besvart: 21.01.1998 av finansminister Gudmund Restad

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): I forbindelse med nedsalg av statlig eierandel i DnB og Kreditkassen, har det aktualisert seg en problemstilling knyttet til norsk eierskap og forsikringsselskapers mulighet til å eie bankaksjer. Dagens regelverk fører til at norske forsikringsselskaper får fradrag i egen ansvarlig kapital hvis de investerer i ansvarlig kapital utstedt for eksempel av norske banker.

Vil finansministeren endre forskriften om beregning av ansvarlig kapital slik at forsikringsselskaper gis unntak fra § 7 e og § 7 f?


Les hele debatten