Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om hvorvidt finansministeren erkjenner at han burde ha erklært seg inhabil før han i et brev til Stortinget som senere ble trukket tilbake, frarådet at NRK skulle få nullsats i moms

Datert: 13.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten