Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om uttalelser fra statsrådens rådgiver om at man ser på mulighetene for ned- eller utsalg av statens eierandeler i IT- og kunnskapssenteret på Fornebu

Datert: 13.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten