Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om tiltak for å få ei sikker og billig straumforsyning til kraftkrevjande industri og næringslivet elles

Datert: 13.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten