Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som kan gjøres for at valget av E6-trasé gjennom Steinkjer ikke blir et overgrep mot folkeviljen, og at en konsekvensanalyse blir gjennomført

Datert: 15.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): E6-prosjektet gjennom Steinkjer er ikke i tråd med hva folk ønsker, og det kan også vises til klare saksbehandlingsfeil. Trasevalget oppfyller heller ikke på noen måte kravet til en god miljø- og trafikksikker stamveg. Miljøverndepartementets krav er ikke etterfulgt.

Hva kan/vil samferdselsministeren gjøre for at valget av E6-trase gjennom Steinkjer ikke blir et overgrep mot folkeviljen, og at en konsekvensanalyse av alternativene blir gjennomført?


Les hele debatten