Spørretimespørsmål fra Tor-Arne Strøm (A) til samferdselsministeren

Om fremdrift for å iverksette vedtaket om samlokalisering av Luftfartsverkets treningssenter for brann- og havarivern med Norges Brannskole i Tjeldsund

Datert: 13.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Tor-Arne Strøm (A)

Spørsmål

Tor-Arne Strøm (A): Luftfartsverket har lenge ønsket å etablere nytt treningssenter for brann- og havarivern for sitt personell ved landets flyplasser. I 1998 ble det vedtatt at Luftfartsverkets treningssenter skal samlokaliseres med Norges Brannskole på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Stortinget har bevilget tre mill. kr til forprosjektering av slikt nytt treningssenter.

Hvilken fremdrift legger statsråden opp til for å iverksette Stortingets vedtak?


Les hele debatten