Spørretimespørsmål fra Sigrun Eng (A) til barne- og familieministeren

Om en felles forfallsdato for offentlige innbetalingskrav for å lette privatøkonomisk planlegging, da pensjonister og trygdede får sine utbetalinger den 20. i hver måned

Datert: 07.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Pensjonister og trygdede får sine utbetalinger den 20. i hver måned. Ulike offentlige instanser opererer derimot med en rekke forskjellige forfallsdatoer for ulike innbetalingskrav. Vi vet at mange pensjonister og trygdede sliter med dårlig økonomi, og noen har problemer med å overholde betalingsfristene.

Vil statsråden vurdere å innføre en felles forfallsdato for offentlige krav, for eksempel den 20., for derved også å lette folks privatøkonomiske planlegging?


Les hele debatten