Spørretimespørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til barne- og familieministeren

Om statlige midler til videreføring av prosjektet med gratis korttidsbarnehage for alle 4- og 5-åringer i bydel Gamle Oslo

Datert: 13.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): I Aftenposten Aften 12.3.02 stod det at Bydel Gamle Oslo må kutte dramatisk i barnehagetilbudet i 2. halvår 2002. Bl.a. må det statlige prosjektet med gratis korttidsbarnehage for alle 4- og 5-åringer avvikles. Dette skyldes at departementet ikke har gitt garantier til kommunen om at staten vil bevilge de nødvendige midler i revidert budsjett for 2002, slik Stortinget har forutsatt. I Dagsavisen 29.1.02 sa statsråden at prosjektet må videreføres og utvides.

Har statsråden planer om å innfri sitt løfte til Gamle Oslo?


Les hele debatten