Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Datert: 14.03.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Regjeringen har i tråd med Stortingets ønske varslet at den ikke vil åpne Barentshavet for videre petroleumsaktivitet før det er foretatt en konsekvensutredning. Nå er det blitt kjent at det er Oljeindustriens Landsforening som skal lede det praktiske arbeidet med utredningen.

Mener Regjeringen at dette sikrer konsekvensutredningen tilstrekkelig uavhengighet?


Les hele debatten