Spørretimespørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til finansministeren

Om kostnadene ved å kjøpe momspliktige varer fra utlandet pga. at et relativt høyt tollgebyr legges på alle pakker, og om status for de varslede forenklingstiltakene

Datert: 14.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): I dag er det forholdsvis store kostnader ved å kjøpe momspliktige varer fra utlandet ved at et relativt høyt tollgebyr pålegges alle pakker. Prosessen for å få pakken gjennom tollsystemet er langvarig og dyr, og den bør forenkles. I fjor startet en prosess hos NHD, SD og FIN for å forenkle systemet. I ordinær spørretime 24. januar 2001 sa daværende samferdselsminister at det var Regjeringens mål å iverksette disse forenklingstiltakene senest innen 2001.

Hva er status?


Les hele debatten