Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til utenriksministeren

Om påstander om at Iran produserer biologiske våpen og utstyrer raketter med biologiske krigshoder, og om trusselen fra lederen Rafsanjani om å utslette Israel med atomvåpen

Datert: 14.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): USAs viseutenriksminister, Bolton, hevder at Iran produserer biologiske våpen og utstyrer raketter med biologiske krigshoder. Noe slikt innebærer klare brudd på internasjonale avtaler. Vi vet at Iran er i ferd med å bygge en atomreaktor og at den påstås brukt til sivile formål. Sist nevnte står i grell kontrast til trusselen fra den iranske lederen, Rafsanjani, som 14. desember 2001 antydet utslettelse av Israel med kjernefysiske våpen.

Alarmeres utenriksministeren over dette, og vil han ta saken opp med Iran?


Les hele debatten