Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til sosialministeren

Om tiltak for at Oppsøkende tjeneste (OKT) i Oslo, som skal rykke ut sammen med ambulanse når overdoser meldes, skal kunne komme raskt fram og parkere nær åstedet

Datert: 14.03.2002
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 20.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Oppsøkende tjeneste (OKT) i Oslo skal rykke ut sammen med ambulanse når overdoser meldes. Det er viktig at OKT kommer frem raskt, slik at de kan gi sosialfaglig oppfølging til offer/pårørende. OKT-bilene har mistet sine parkeringskort, noe som vanskeliggjør parkering. OKT burde fått status som utrykningskjøretøy, og dermed mulighet til å benytte bussfiler og parkere i nærheten av åstedet.

Hva vil statsråden foreta seg for at OKT skal komme raskt frem til pasienten og gjøre jobben sin på en god måte?


Les hele debatten