Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Om å bedre togtilbudet på strekningen Oslo-Ski, da det dårlige tilbudet tvinger reisende over på bil

Datert: 14.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Lokaltoget til Oslo sentrum er den viktigste kollektive betjeningen av Holmlia. Tilbudet er gradvis blitt dårligere på tross av at strekningen er topprioritert både hos NSB og Jernbaneverket. Jernbaneverket opplyser at sist år ble 457 togavganger innstilt i begge retninger. Dårlig togtilbud tvinger reisende og pendlere over på bil, noe som skaper økt forurensning i allerede belastede områder.

Hva har statsråden tenkt å foreta seg for å bedre togtilbudet på strekningen Oslo - Ski?


Les hele debatten