Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Om når man kan vente en avgjørelse vedr. ny utdanningsordning og yrkestilsetting for redningsmenn i Kystvakten og Redningstjenesten

Datert: 15.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I dag jobber redningsmenn i Kystvakten og Redningstjenesten på kontrakt. Dette innebærer at de ikke får lov til å jobbe i mer enn 6 år, noe som går ut over kontinuiteten og kvaliteten i tjenesten. Et utvalg nedsatt av Bodø hovedflystasjon la frem sin innstilling i april 1997. Tidligere statsråd Jørgen Kosmo satte frist til 1. juli 1997 for ferdigbehandling av saken.

Hvor står saken, og når kan vi vente en avgjørelse om hvorvidt ny utdanningsordning og yrkestilsetting som redningsmann trer i kraft?


Les hele debatten