Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om å finne en løsning som reduserer utryggheten rovdyrene skaper i distriktene, med eksempel i ulv i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner

Datert: 15.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Store deler av Hedmark er til tider plaget av de 4 store rovdyrene. I disse dager er de to kommunene Rendalen og Stor-Elvdal i en spesiell situasjon. Der har en ulvestamme etablert seg og skaper bekymringer og utrygghet for fremtiden til de som bor der. Ifølge ordførerne er den eneste løsningen å fjerne disse dyrene.

Vil statsråden, i eventuelt samarbeid med statsrådene i Kommunaldepartementet og Landbruksdepartementet, eventuelt andre, finne en løsning som reduserer den utrygghet som rovdyrene skaper i distriktene?


Les hele debatten