Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om avvisning av søkere til skoleplasser i videregående skole, også i fylkeskommuner som ikke har et minimumsomfang i samsvar med forskriftene

Datert: 15.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Også ved siste års inntak var det flere elever som ikke fikk skoleplass i videregående skole. Dette rammer søkere som ikke er omfattet av retten til skole- eller læreplass. Søkere avvises også i fylkeskommuner som ikke har et minimumsomfang i samsvar med forskriftene.

Er dette etter statsrådens mening uttrykk for en generell ressurskrise i fylkeskommunene, eller er det manglende vilje til å satse på videregående utdanning, og hva vil statsråden foreta seg overfor fylkeskommuner som avviser søkere?


Les hele debatten