Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at Blå Kors i Fredrikstad har fått avslag på søknad i Husbanken om lån til 30 omsorgsboliger for rusmiddelmisbrukere, og om å øke Husbankens midler til slike formål

Datert: 19.03.2002
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 10.04.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Blå Kors i Fredrikstad som skal drive et lavterskeltilbud for rusmisbrukere, har fått avslag på sin søknad i Husbanken om lån til 30 omsorgsboliger. Dette innebærer at prosjektet ikke kan realiseres innenfor en realistisk kostnadsramme.

Hva vil statsråden gjøre for å øke Husbankens midler til slike formål?


Les hele debatten