Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til finansministeren

Om hva som vil bli gjort for pendlerne i distriktene, med henvisning til den varslede innstrammingen i diett- og kjøregodtgjørelsen og reduksjonen av fraktutjevningstilskuddet på drivstoff

Datert: 20.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Vi leser stadig i avisene at mange pendlere i distriktene er fortvilet over den innstrammingen i diett- og kjøregodtgjørelsen som er varslet. Sett i sammenheng med Regjeringens reduksjon av fraktutjevningstilskuddet på drivstoff er dette en distriktsfiendtlig politikk som vil ramme både enkeltmennesker, kommuner og næringslivet, blant annet i Hedmark.

Hva har Regjeringen tenkt å gjøre for pendlerne?


Les hele debatten