Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til landbruksministeren

Om at Planteforsk Holt forskningssenter i Tromsø rammes av sentraliseringsplaner for Planteforsk, samtidig som det skulle samarbeide med UiTø om nytt studium i arktisk landbruk

Datert: 20.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Det foreligger planer om at planteforedlingen i Planteforsk skal sentraliseres. Et av forskningsmiljøene som ifølge planene vil rammes er Planteforsk Holt forskningssenter i Tromsø. Samtidig er Universitetet i Tromsø i ferd med å bygge opp et nytt studium i arktisk landbruk, og etter planen skulle dette skje i samarbeid med bl.a. Planteforsk Holt forskningssenter.

Vil statsråden foreta seg noe i denne saken?


Les hele debatten